Strona Hufca ZHP Toruń im. Mikołaja Kopernika - harcerzy z Torunia

Start Zespoły Hufca Komisja Stopni Instruktorskich

Komisja Stopni Instruktorskich

Skład Komisji Stopni InstruktorskichTerminarz konsultacji i zbiórekWażne informacje dla probantów i opiekunówDokumentyPropozycje zadań na stopnie

Komisja Stopni Instruktorskich

e-mail: KSItorun@zhp.net.pl

hm. Katarzyna Dulska – przewodnicząca
e-mail: katarzyna.dulska@zhp.net.pl
hm. Joanna Proszekzastępca przewodniczącej
e-mail: joanna.proszek@zhp.net.pl
hm. Kaja Kazimierska – zastępca przewodniczącej
e-mail: kaja.marulewska@zhp.net.pl
hm. Aneta Pierzchalska
e-mail: aneta.pierzchalska@zhp.net.pl
phm. Anna Gonkowska
e-mail: anna.gonkowska@zhp.net.pl
hm. Aleksandra Trędewicz
e-mail: aleksandra.tredewicz@zhp.net.pl
phm. Maja Mikulicz
e-mail: maja.mikulicz@zhp.net.pl
hm. Agata Tomela
e-mail: agata.tomela@zhp.net.pl
hm. Michał Sawicki
e-mail: michal.sawicki@zhp.net.pl
Uwaga! Dodatkowe posiedzenia komisji w soboty/niedziele są przewidziane dla osób spoza Torunia.
WAŻNE! Na konsultacje do otwierania i zamykania prób oraz inne prosimy zapisywać się elektronicznie wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj lub na stronie https://torun.zhp.pl/e-biuro/ stosując się do zawartych w nim warunków, m.in. przesyłając na pocztę KSI: KSItorun@zhp.net.pl maila z planowanym programem próby lub z raportem z próby i materiałami do Banku Pomysłów, i opiniami albo ze zmianą zadań.

Elektroniczne zgłoszenie na konsultacje Komisji Stopni Instruktorskich (kliknij)

Miesiąc Osoba odp. za konsultacje Konsultacje Posiedzenie
Grudzień hm. Joanna Proszek 12.12.2019 (czw.) 21.12.2019 (sob.)
Styczeń phm. Maja Mikulicz 07.01.2020 (wt.) 21.01.2020 (wt.)
Luty hm. Agata Tomela 13.02.2020 (czw.) 27.02.2020 (czw.)

29.02.2020 (sob)

Marzec hm. Aleksandra Trędewicz 17.03.2020 (wt.) 31.03.2020 (wt.)
Kwiecień hm. Michał Sawicki 15.04.2020 (śr.) 29.04.2020 (śr.)

25.04.2020 (sob.)

Maj phm. Anna Gonkowska

hm. Aneta Pierzchalska

12.05.2020 (wt.) 26.05.2020 (wt.)
Czerwiec hm. Katarzyna Dulska 16.06.2020 (wt.) 30.06.2020 (wt.)

27.06.2020 (sob.)

 

Nadal aktualne pozostają zasady zapisu na konsultacje: do godz.12:00 do dnia poprzedzającego konsultacje wysłanie zgłoszenia poprzez e-biuro i jednoczesne przesłanie na mail ksitorun@zhp.net.pl programu próby na stopień bądź dokumentacji zamknięcia.

 

Ponadto KSI ustaliła, że konsultacje mogą odbywać się z przewodniczącą, a jeśli to niemożliwe, to z jednym z zastępców, za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli ta forma wystarczy do załatwienia sprawy – według oceny przewodniczącej lub zastępcy.

Z przeprowadzonej w ten sposób konsultacji zostaje sporządzony wydruk, który po wpisaniu do protokołu na posiedzeniu KSI zostanie włączony do dokumentów próby.

KSI informuje, że warunkiem zapisywania osoby do planu najbliższego posiedzenia jest:

Najpóźniej do godz. 12.00 dnia poprzedzającego planowany termin konsultacji wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj lub na stronie https://torun.zhp.pl/e-biuro/ stosując się do zawartych w nim warunków, m.in. przesyłając na pocztę KSI: KSItorun@zhp.net.pl maila z załącznikami:

– do otwierania próby: program próby przygotowany zgodnie z wymaganiami SSI, zaakceptowany przez proponowanego opiekuna próby oraz opinię bezpośredniego przełożonego
– do zamykania próby:
* raport z przebiegu próby (opisane wszystkie zadania), zrealizowania wymagań i spełnienia warunków zamknięcia próby oraz z osiągnięcia poziomu opisanego w idei stopnia,
* wymagane opinie: komendanta hufca, opiekuna, bezpośredniego przełożonego oraz inne opinie z realizacji zadań,
* cały dorobek próby do zapoznania się przez Komisję i upowszechnienia w Banku Pomysłów Hufca ZHP Toruń (z wyjątkiem materiałów zastrzeżonych przez kandydata), zawierający konspekty zbiórek, gier i innych form, programy biwaków i obozów, artykuły i recenzje, poradniki i informatory oraz inne opracowania przygotowane w ramach próby, sporządzone na wzorze konspektu.

– do zmiany zadań wystarczy napisać:
* treść dotychczasowego zadania,
* wymaganie, do którego było ono realizowane,
* treść nowego zadania oraz przyczynę jego zmiany.

Jeśli zamierzasz otworzyć próbę, która nie tylko rozwinie Ciebie, ale także przyniesie konkretny pożytek naszemu hufcowi zwróć uwagę, jakie zapotrzebowanie zgłosiła Komenda Hufca i Zespół Kadry Kształcącej odnośnie swoich planów.

Pamiętaj!, wybierając zadania z tej listy masz pewność, że Komisja Stopni Instruktorskich już je zaakceptowała.

Propozycje Komendy Hufca:

Propozycje Zespołu Kadry Kształcącej:

brak propozycji