Strona Hufca ZHP Toruń im. Mikołaja Kopernika - harcerzy z Torunia

Start Zespoły Hufca Komisja Stopni Instruktorskich

Komisja Stopni Instruktorskich

Skład Komisji Stopni InstruktorskichTerminarz konsultacji i zbiórekWażne informacje dla probantów i opiekunówDokumentyPropozycje zadań na stopnie

Komisja Stopni Instruktorskich

e-mail: KSItorun@zhp.net.pl

hm. Katarzyna Dulska – przewodnicząca
e-mail: katarzyna.dulska@zhp.net.pl
hm. Joanna Proszekzastępca przewodniczącej
e-mail: joanna.proszek@zhp.net.pl
  hm. Artur Grendzicki – zastępca przewodniczącej
e-mail: artur.grendzicki@zhp.net.pl
hm. Wanda Brzezicka – phm. Anna Gonkowska
e-mail: anna.gonkowska@zhp.net.pl
hm. Kaja Kazimierska – zastępca przewodniczącej
e-mail: kaja.marulewska@zhp.net.pl
phm. Maja Mikulicz
e-mail: maja.mikulicz@zhp.net.pl
hm. Aneta Pierzchalska
e-mail: aneta.pierzchalska@zhp.net.pl
hm. Michał Sawicki
e-mail: michal.sawicki@zhp.net.pl
hm. Aleksandra Trędewicz
e-mail: aleksandra.tredewicz@zhp.net.pl
phm. Agata Tomela
e-mail: agata.tomela@zhp.net.pl
Uwaga! Dodatkowe posiedzenia komisji w soboty/niedziele są przewidziane dla osób spoza Torunia.
WAŻNE! Na konsultacje do otwierania i zamykania prób oraz inne prosimy zapisywać się elektronicznie wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj lub na stronie https://torun.zhp.pl/e-biuro/ stosując się do zawartych w nim warunków, m.in. przesyłając na pocztę KSI: KSItorun@zhp.net.pl maila z planowanym programem próby lub z raportem z próby i materiałami do Banku Pomysłów, i opiniami albo ze zmianą zadań.

Elektroniczne zgłoszenie na konsultacje Komisji Stopni Instruktorskich (kliknij)

Miesiąc

2018/2019 r.

Konsultacje Dyżur konsultacji Posiedzenie
Wrzesień 06.09.2018 (czwartek) hm. Katarzyna Dulska 20.09.2018 (czwartek)
jak wyżej lub indywidualne 23.09.2018 (niedziela)
Październik 08.10.2018 (poniedziałek) hm. Joanna Proszek 22.10.2018  (poniedziałek)
Listopad 08.11.2018 (czwartek) hm. Artur Grendzicki 22.11.2018(czwartek)
jak wyżej lub indywidualne 24.11.2018 (sobota)
Grudzień 03.12.2018(poniedziałek) hm. Kaja Marulewska 17.12.2018(poniedziałek)
Styczeń 10.01.2019(czwartek) hm. Michał Sawicki 24.01.2019(czwartek)
jak wyżej lub indywidualne 27.01.2019 (niedziela)
Luty 04.02.2019 (poniedziałek) phm. Agata Tomela 18.02.2019 (poniedziałek)
Marzec 07.03.2019 (czwartek) phm. Anna Gonkowska 21.03.2019 (czwartek)
Kwiecień 08.04.2019 (poniedziałek) phm. Aneta Pierzchalska 15.04.2019 (poniedziałek)
jak wyżej lub indywidualne 27.04.2019 (sobota)
Maj 06.05.2019 (poniedziałek) hm. Aleksandra Trędewicz 20.05.2019 (poniedziałek)
23.05.2019 (czwartek)
jak wyżej lub indywidualne 19.05.2019 (niedziela)
Czerwiec 10.06.2019 (poniedziałek) phm. Maja Mikulicz 17.06.2019 (poniedziałek)
27.06.2019 (czwartek)
jak wyżej lub indywidualne 22.06.2019 (sobota)

Ferie zimowe 2018/19  od 14 do 27 stycznia 2019 r. dla woj. kuj.-pom.

Ponadto KSI ustaliła, że konsultacje mogą odbywać się z przewodniczącą, a jeśli to niemożliwe, to z jednym z zastępców, za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli ta forma wystarczy do załatwienia sprawy – według oceny przewodniczącej lub zastępcy.

Z przeprowadzonej w ten sposób konsultacji zostaje sporządzony wydruk, który po wpisaniu do protokołu na posiedzeniu KSI zostanie włączony do dokumentów próby.

KSI informuje, że warunkiem zapisywania osoby do planu najbliższego posiedzenia jest:

Najpóźniej do godz. 12.00 dnia poprzedzającego planowany termin konsultacji wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj lub na stronie https://torun.zhp.pl/e-biuro/ stosując się do zawartych w nim warunków, m.in. przesyłając na pocztę KSI: KSItorun@zhp.net.pl maila z załącznikami:

– do otwierania próby: program próby przygotowany zgodnie z wymaganiami SSI, zaakceptowany przez proponowanego opiekuna próby oraz opinię bezpośredniego przełożonego
– do zamykania próby:
* raport z przebiegu próby (opisane wszystkie zadania), zrealizowania wymagań i spełnienia warunków zamknięcia próby oraz z osiągnięcia poziomu opisanego w idei stopnia,
* wymagane opinie: komendanta hufca, opiekuna, bezpośredniego przełożonego oraz inne opinie z realizacji zadań,
* cały dorobek próby do zapoznania się przez Komisję i upowszechnienia w Banku Pomysłów Hufca ZHP Toruń (z wyjątkiem materiałów zastrzeżonych przez kandydata), zawierający konspekty zbiórek, gier i innych form, programy biwaków i obozów, artykuły i recenzje, poradniki i informatory oraz inne opracowania przygotowane w ramach próby, sporządzone na wzorze konspektu.

– do zmiany zadań wystarczy napisać:
* treść dotychczasowego zadania,
* wymaganie, do którego było ono realizowane,
* treść nowego zadania oraz przyczynę jego zmiany.

Jeśli zamierzasz otworzyć próbę, która nie tylko rozwinie Ciebie, ale także przyniesie konkretny pożytek naszemu hufcowi zwróć uwagę, jakie zapotrzebowanie zgłosiła Komenda Hufca i Zespół Kadry Kształcącej odnośnie swoich planów.

Pamiętaj!, wybierając zadania z tej listy masz pewność, że Komisja Stopni Instruktorskich już je zaakceptowała.

Propozycje Komendy Hufca:

1. Komendant uroczystości przekazania BŚP w Toruniu

2. Koordynator wolontariuszy podczas wigilii dla mieszkańców Torunia

3. Koordynator wolontariuszy podczas zbiórki żywności prowadzonej przez Bank Żywności

4. Komendant uroczystości upamiętniających rocznicę śmierci bł. ks. phm. S. W. Frelichowskiego 23.02.2019 r. 

5. Zimowisko Hufca ZHP Toruń 2019

  • komendant zimowiska
  • zastępca komendanta ds. programowych
  • zastępca komendanta ds. organizacyjnych
  • kwatermistrz
  • oboźny

6. XXXVI Ogólnopolski Rajd Kopernikański  

  • cała kadra rajdu – więcej informacji u pwd. Weroniki Pawłowskiej – komendanta

Propozycje Zespołu Kadry Kształcącej:

brak propozycji