Strona Hufca ZHP Toruń im. Mikołaja Kopernika - harcerzy z Torunia

Zapraszamy na uroczystą mszę świętą w intencji hm. Janiny Bartkiewicz

UDOSTĘPNIJ
/
375

Zapraszamy serdecznie na uroczystą Mszę Świętą, 9 września o godz. 11:00 w kościele pw. Miłosiedzia Bożego i św. Siostry Faustyny ul. Faustyny 7.
Msza w intencji druhny Janiny Bartkiewicz – w dniu rocznicy śmierci.

Zapraszamy do zakupu książki pt. „Listy z Afryki” hm. Janiny Bartkiewicz. Jest to II wydanie książki, którą opracowała hm. Beata Chomicz.

W ciągu 100 lat działalności ZHP w jego szeregach były tysiące wspaniałych instruktorów, którzy całym swym życiem dawali świadectwo wierności prawu i złożonemu przyrzeczeniu – służby Bogu, Polsce i bliźnim.
Jedną z takich osobowości była harcmistrzyni Janina Bartkiewiczówna.
Urodzona w 1912 r. Toruniu. Po wstąpieniu do harcerstwa pełniła wiele funkcji od zastępowej po hufcową – a po wojnie była ostatnią komendantką Pomorskiej Chorągwi Harcerek. Delegowana na kurs sportów wodnych zorganizowany przez GK ZHP „połknęła haczyk” wodniactwa i odtąd z zapałem zajmowała się żeglarstwem śródlądowym i morskim. Jej zasługą jest budowa i dwa razy odtwarzanie Ośrodka Wodnego w Funce, gdzie szkolić się mogły setki wspaniałych dziewcząt. Po latach 60-tych XX wieku, gdy partia zaczęła coraz gorliwiej oczyszczać szeregi ZHP z osób „ nie nadających się do socjalistycznego wychowywania młodzieży” druhna Janka, w gronie żeglarskim zwana „Bartkiem”, zrezygnowała z dalszej pracy w harcerstwie. Czując się silną, zdrową, pełną energii i zapału zdecydowała się na wyjazd do Ugandy w Afryce, by pomóc przyjaciółce, dr Wandzie Błeńskiej zwanej -„Matką Trędowatych”, w ratowaniu ludzi najbardziej pokrzywdzonych przez los. Wcześniej zaliczyła jeszcze w kraju kurs terapeutyczny, robienia obuwia ortopedycznego i nauki języka angielskiego.
W ciągu 10 lat pracy w szpitalach dla trędowatych wykonała tysiące protez i obuwia, przeprowadzała ćwiczenia rehabilitacyjne, uczyła pomocników medycznych jak nieść pomoc braciom.
Piękną, misyjną pracę przerwał rak przełyku. Niestety, walkę z nowotworem, mimo operacji przeprowadzonej w Londynie, przegrała.
Zmarła 9 września 1975 roku w Toruniu.
Będąc w Afryce druhna Janka pisała do przyjaciół listy pełne obrazów z Czarnego Lądu i ciekawostek z pracy i życia codziennego. Zebrałam te listy – ile się dało – napisałam wstęp, dodałam otrzymane od „Bartka” zdjęcia i, przy pomocy finansowej harcerskich władz, pierwsze wydanie „Listów z Afryki” wyszło w 2000 r. Książka ta to nie tylko relacje z bieżących wydarzeń, ale też dokument roli harcerstwa w kształtowaniu charakterów , oraz opis jak jak autorka listów potrafiła harcerskie doświadczenia wykorzystać i zaadoptować w trudnych warunkach życia w dalekiej Ugandzie.
Dziś mamy już wydanie drugie – rozszerzona o wspomnieniem o dr Wandzie Błeńskiej.
Przy wydaniu książki bardzo pomógł Urząd Miasta Torunia.
Książkę można zakupić za kwotę 15 zł w komendzie hufca.

C Z U W A J !
hm. Beata Chomicz