Strona Hufca ZHP Toruń im. Mikołaja Kopernika - harcerzy z Torunia

Wznowienie wydania „Listów z Afryki” Janiny Bartkiewicz

UDOSTĘPNIJ
/
452
Wznowienie wydania „Listów z Afryki” Janiny Bartkiewicz

Janina Bartkiewicz – torunianka, harcmistrzyni, twórczyni Ośrodka Wodnego w Funce, uznana instruktorka harcerska i żeglarka w latach 60, która nie mogąc zgodzić się z socjalistyczną rzeczywistością, zakończyła działalność harcerską i wyjechała do Ugandy.

W Ugandzie pomagała dr Wandzie Błeńskiej, pracując w ośrodku dla trędowatych. Podczas dziesięcioletniego pobytu w Afryce przesyłała swoim przyjaciołom pozostałym w Polsce listy, w których opisywała niełatwą codzienność afrykańskiego ośrodka. Przy pokonywaniu codziennych wyzwań niesamowicie pomocne okazały się umiejętności nabyte w harcerstwie. Mimo nieustającego pragnienia niesienia pomocy potrzebującym choroba nowotworowa okazała się silniejsza i druhna Janina zmarła w 1975 roku po powrocie do Torunia.

Komenda Hufca ZHP Toruń, przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta, w najbliższych miesiącach planuje wznowić wydane w 2000 roku „Listy z Afryki”, czyli zbiór listów napisanych przez druhnę Janinę w czasie pobytu w Afryce. Drugie wydanie uzupełnione będzie również o krótką biografię dr Wandy Błeńskiej, zwanej „Matką Trędowatych”, przygotowaną przez druhnę harcmistrzynię Beatę Chomicz, członkinię Komisji Historycznej Hufca ZHP Toruń.

Ośrodki zainteresowane posiadaniem w swojej ofercie „Listów z Afryki” mogą kontaktować się z Markiem Frąckowiakiem z Niezależnego Wydawnictwa Harcerskiego (tel. 601-259-327; m.frackowiak@post.pl lub wydawnictwo@nwh.com.pl). Pojedyncze egzemplarze będzie można natomiast nabyć w sklepie internetowym Centrum Wychowania Morskiego ZHP, gdy tylko książka zostanie wydana.

Za stroną www.zhp.pl