Reset hasła

six + twenty =

Zaloguj sięStrona Hufca ZHP Toruń im. Mikołaja Kopernika - harcerzy z Torunia

Start Władze Hufca Sąd Harcerski

Sąd Harcerski

Zgodnie z par. 55 Statutu ZHP Sąd harcerski hufca rozpatruje sprawy naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP przez instruktorów oraz członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie, z wyłączeniem członków władz hufca, oraz sprawy odwoławcze i sporne dotyczące członkostwa instruktorów. Jeżeli zjazd hufca nie dokona wyboru sądu harcerskiego hufca, sądem właściwym dla osób mających przydział służbowy do tego hufca jest sąd harcerski chorągwi.

Zjazd Zwykły Hufca ZHP Toruń obradujący w dniu 17 października 2015 roku podjął decyzję o nie powoływaniu władzy Hufca jaką jest Sąd Harcerski w kadencji 2015-2019.