Reset hasła

thirteen + 4 =

Zaloguj sięStrona Hufca ZHP Toruń im. Mikołaja Kopernika - harcerzy z Torunia

Start Władze Hufca Sąd Harcerski

Sąd Harcerski

Zgodnie z par. 55 Statutu ZHP Sąd harcerski hufca rozpatruje sprawy naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP przez instruktorów oraz członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie, z wyłączeniem członków władz hufca, oraz sprawy odwoławcze i sporne dotyczące członkostwa instruktorów. Jeżeli zjazd hufca nie dokona wyboru sądu harcerskiego hufca, sądem właściwym dla osób mających przydział służbowy do tego hufca jest sąd harcerski chorągwi.

Zjazd Zwykły Hufca ZHP Toruń obradujący w dniu 16 listopada 2019 roku wybrał Sąd Harcerski w składzie:

hm. Michał Sawicki – Przewodniczący Sądu
e-mail: michal.sawicki@zhp.net.pl
hm. Katarzyna Dulska – Wiceprzewodnicząca Sądu
e-mail: katarzyna.dulska@zhp.net.pl
hm. Antoni Brzezicki – Członek Sądu
e-mail: