Reset hasła

fourteen − eight =

Zaloguj sięStrona Hufca ZHP Toruń im. Mikołaja Kopernika - harcerzy z Torunia

Start Władze Hufca Komenda Hufca

Komenda Hufca

Skład Komendy Hufca ZHP Toruń:

hm. Artur Majerowski – Komendant Hufca
e-mail: artur.majerowski@zhp.net.pl

 • kierowanie pracami Komendy Hufca;
 • zatwierdzanie biwaków oraz obozów;
 • przewodniczenie posiedzeniom komendy;
 • reprezentowanie hufca;
 • wydawanie rozkazów;
 • uczestniczenie w odprawach komendantów hufców;
 • współpraca z Komendą Chorągwi;
 • koordynowanie działalności Ruchu Przyjaciół Harcerstwa;
 • współpraca z ciałami i zespołami hufca;
 • współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi, stowarzyszeniami;
 • nadzorowanie działalności wszystkich jednostek hufca;
hm. Aleksandra Trędewicz – Zastępca Komendanta Hufca ds. programowych i pracy z kadrą
e-mail: a.tredewicz@gmail.com

 • zatwierdzanie biwaków;
 • zatwierdzanie programu imprez hufcowych;
 • kontakt i współpraca z Komisją Stopni Instruktorskich,
  z Zespołem Kadry Kształcącej i Kapitułą Odznaczeń oraz Zespołem Pracy z Kadrą;
 • dbanie o to, by wszyscy funkcyjni podpisali opisy funkcji;
 • koordynowanie działania banku pomysłów;
 • koordynowanie kampanii bohater wśród jednostek;
 • przygotowywanie harmonogramu imprez hufca;
 • przygotowanie programu corocznego spotkania kadry – harcerskie planowanie;
 • współpraca z referatami
 – phm. Agata Gregorczyk – Skarbnik Hufca
e-mail: agata.gregorczyk@zhp.net.pl

 • nadzorowanie pracy szefa biura;
 • pozyskiwanie środków na zadania hufca (pisanie i rozliczanie dotacji);
 • pomoc w pozyskiwaniu 1% dla hufca i jednostek harcerskich;
 • koordynowanie rozliczania 1 %;
 • koordynowanie zatwierdzania i rozliczania zbiórek publicznych;
 • wystawianie PIT – 11;
 • dbanie o terminowość sporządzanej dokumentacji finansowej;
 • zatwierdzanie dokumentów finansowych;
 • wykonywanie przelewów;
 • sporządzanie raportów bankowych;
 • wystawianie f-vat;
 • przyjmowanie wpłat na KP;
 • współpraca z Komisją Rewizyjną.
 – pwd. Karolina Majerowska – Członek Komendy Hufca ds. finansowych, szef biura
e-mail: karolina.majerowska@zhp.net.pl

 • sporządzanie raportów kasowych;
 • kompletowanie dokumentacji miesięcznej do chorągwi;
 • przygotowywanie dokumentów do dotacji;
 • koordynacja działania e-biura;
 • przyjmowanie wpłat na KP;
 • wystawianie zaliczek i przyjmowanie rozliczeń z zaliczek;
 • wystawianie f-vat;
 • aktualizacja wzorów dokumentów;
 • przypominanie drużynowym o terminowym opłacaniu składek oraz rozliczaniu zaliczek;
 • zapisywanie interesantów na spotkania komend.
 – phm. Adam Wiznerowicz – Członek Komendy Hufca ds. organizacyjnych, kwatermistrz
e-mail: adamwiznerowicz@gmail.com

 • dbanie o magazyn hufca;
 • koordynowanie działania ekipy kwatermistrzowskiej;
 • pomoc w pozyskaniu sprzętu dla hufca;
 • pomoc w obsłudze kwatermistrzowskiej imprez hufcowych;
 • koordynowanie udziału jednostek hufca w uroczystościach miejskich;
 • prowadzenie inwentaryzacji;
 • przygotowanie harmonogramu spotkań komend;