Strona Hufca ZHP Toruń im. Mikołaja Kopernika - harcerzy z Torunia

Start Władze Hufca Komenda Hufca

Komenda Hufca

Skład Komendy Hufca ZHP Toruń:

hm. Artur Majerowski – Komendant Hufca
e-mail: artur.majerowski@zhp.net.pl
hm. Aleksandra Trędewicz – Zastępca Komendanta Hufca ds. programowych i pracy z kadrą
e-mail: a.tredewicz@gmail.com
 – pwd. Agata Gregorczyk – Skarbnik Hufca
e-mail: agata.gregorczyk@zhp.net.pl
 – pwd. Karolina Majerowska – Członek Komendy Hufca ds. finansowych, szef biura
e-mail: karolina.majerowska@zhp.net.pl
 – phm. Adam Wiznerowicz – Członek Komendy Hufca ds. organizacyjnych, kwatermistrz
e-mail: adamwiznerowicz@gmail.com