Strona Hufca ZHP Toruń im. Mikołaja Kopernika - harcerzy z Torunia

Start Różności Bohater Hufca – Mikołaj Kopernik

Bohater Hufca – Mikołaj Kopernik

Mikołaj Kopernik przyszedł na świat 19 lutego 1473 roku w domu przy ul. Św. Anny (obecnie: ul. Kopernika) w Toruniu. Był synem kupca krakowskiego, o takim samym imieniu jak słynny astronom – Mikołaj, który w ramach prowadzonego handlu przeniósł się z Krakowa do Torunia. Matka naukowca, Barbara, pochodziła z rodziny Watzenrode, związanej z Toruniem od dłuższego czasu.

Kopernik ukończył studia w Krakowa, na wydziale sztuk wyzwolonych Akademii Krakowskiej studiował od 1491 do 1495 roku. Później kontynuował studia na uczelniach włoskich. Po powrocie z Włoch przez kilka lat mieszkał w Lidzbarku Warmińskim, gdzie rezydował jego wuj, który był biskupem warmińskim. Właśnie w Lidzbarku około 1509 roku opracował pierwsze zarysy swojej teorii heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego.

Kolejny etap swojego życia spędził we Fromborku, gdzie mieszkał na wzgórzu katedralnym. Z Fromborkiem był związany do końca życia, z kilkuletnimi przerwami na pobyt w Olsztynie.

Najsłynniejszym dziełem Kopernika jest „De revolutionibus orbium coelestium” („O obrotach sfer niebieskich”), które zostało opublikowane w 1543 roku. Przedstawił w niej teorię heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego, burzącej dotychczasowe poglądy. Według Kopernika to Ziemia i inne planety krążą wokół Słońca, a nie Słońce i planety wokół Ziemi, jak głosił obowiązujący w czasach średniowiecza model wyjaśniający budowę świata.

Mimo, że teoria Kopernika nie została początkowo przyjęta przychylnie, to wpłynęła na sposób patrzenia na miejsce naszej planety i człowieka we Wszechświecie. Zapoczątkowała tzw. rewolucję kopernikańską, szczególnie w naukach ścisłych. Zmarł 24 maja 1543 roku we Fromborku.

Co roku z okazji urodzin bohatera toruńskich harcerzy, odbywa się Rajd Kopernikański – jeden z największych w Związku Harcerstwa Polskiego. Mikołaj Kopernik jest również bohaterem Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej.

Żródło notki:

  1. Polska Agencja Prasowa „Dzieje się”.
  2. Encyklopedia PWN, hasło „Mikołaj Kopernik”.