Strona Hufca ZHP Toruń im. Mikołaja Kopernika - harcerzy z Torunia

Obchody 100-lecia harcerstwa na Kujawach i Pomorzu

CAŁY 2018
UDOSTĘPNIJ
/
565
Obchody 100-lecia harcerstwa na Kujawach i Pomorzu

informacja ze strony Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP (www.kp.zhp.pl)

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego ustanawia rok 2018 Rokiem Harcerstwa Kujawsko-Pomorskiego, aby wyrazić uznanie dla obecnej i dawnej działalności organizacji harcerskich oraz dla podkreślenia szczególnych wartości demokratycznych, niepodległościowych i zasad moralnych promowanych przez harcerstwo, a także ogromnego wkładu organizacji harcerskich w wychowanie wielu pokoleń obywateli.

Zadania ogólnozwiązkowe:

 • Zlot ZHP Gdańsk (reprezentacja 800 osób z terenu chorągwi)
 • 100 ha lasu na 100-lecie ZHP

Wychowanie patriotyczne:

 • Wystawa historyczna „Harcerstwo rówieśnik Niepodległej”,
 • Mapa Niepodległej – miejsca ważne dla mieszkańców województwa (geocaching),
 • Propozycja programowa „Na kujawsko-pomorskim szlaku historii ZHP” (odznaka „Harcerz=Obywatel”),
 • Propozycja programowa dla szkół „Harcerzem być” (wydawnictwo zawierające gotowe konspekty zajęć wychowawczych lub lekcji historii z wykorzystaniem harcerskich form pracy),
 • Udział w obchodach świąt państwowych (m.in. Święto Flagi, Święto Konstytucji 3 Maja, Narodowe Święto Niepodległości).

Wychowanie fizyczne:

 • XXVIII Mistrzostwa Pływackie ZHP – sztafeta Niepodległości (Bydgoszcz),
 • Regaty żeglarskie w klasach otwartych o Puchar Stulecia (Funka),
 • Rajd rowerowy – Szlakiem Niepodległości,
 • Spływ kajakowy.

Wychowanie społeczne:

 • Udział w Święcie Województwa – Giełda Programowa, czyli jak pracują harcerze,
 • Pikniki harcerskie dla mieszkańców miast, na terenie których działają drużyny (w ramach Święta Województwa),
 • Konferencja harcmistrzowska „W drodze do mistrzostwa” Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku,
 • XXXV Rajd Kopernikański Toruń,
 • Jubileuszowy Złaz Harcerzy Kujaw i Pomorza (współorganizowany z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ZHR).

Wychowanie duchowe:

 • Peregrynacja relikwii bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego do parafii Diecezji Toruńskiej, na terenie których działają drużyny harcerskie,
 • Obchody rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki (przy współpracy z Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku),
 • Obchody rocznicy śmierci bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Wychowanie kulturalne:

 • Uroczysty koncert z okazji 100-lecia ZHP oraz 100-lecia odzyskania Niepodległości,
 • Festiwale piosenki harcerskiej i patriotycznej na terenie działania wybranych hufców,
 • Happeningi plastyczne na terenie działania wybranych hufców.

 

Zadanie
Miejsce
Data
Organizator

Zlot ZHP Gdańsk (reprezentacja 800 osób z terenu chorągwi)

Gdańsk

6-16.08.2018

GK ZHP/Komenda Chorągwi/Hufce

100 ha lasu na 100-lecie ZHP

Teren wskazany przez Lasy Państwowe

Termin wskazany przez Lasy Państwowe

Komenda Chorągwi

Wystawa historyczna „Harcerstwo rówieśnik Niepodległej”

Jesień 2018

Komisja Historyczna Chorągwi

Mapa Niepodległej – miejsca ważne dla mieszkańców województwa (geocaching)

Teren chorągwi

Cały rok

Komenda Chorągwi/Komisja Historyczna Chorągwi

Propozycja programowa „Na kujawsko-pomorskim szlaku historii ZHP”

Teren chorągwi

Cały rok

Komenda Chorągwi/Komisja Historyczna Chorągwi

Propozycja programowa dla szkół „Harcerzem być”
(wydawnictwo zawierające gotowe konspekty zajęć wychowawczych lub lekcji historii z wykorzystaniem harcerskich form pracy)

Teren chorągwi

Cały rok

Zespół Programowy Chorągwi

Udział w obchodach świąt państwowych (m.in. Święto Flagi, Święto Konstytucji 3 Maja, Narodowe Święto Niepodległości)

Teren chorągwi

Cały rok

Hufce

Peregrynacja relikwii bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego do parafii Diecezji Toruńskiej, na terenie których działają drużyny harcerskie

Diecezja Toruńska

Cały rok

ks. hm. J. Nowakowski

Obchody rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki (przy współpracy z Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku)

Górsk

19.10.2018

1 Szczep Harcerski „Błękitna Jedynka” w Górsku – Hufiec Toruń

Obchody rocznicy śmierci bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego

Toruń

23.02.2018

Hufiec Toruń

Udział w Święcie Województwa – Giełda Programowa, czyli jak pracują harcerze

Bydgoszcz

Okolice 7.06.2018

Komenda Chorągwi/Hufce

Pikniki harcerskie dla mieszkańców miast, na terenie których działają drużyny (w ramach Święta Województwa)

Teren chorągwi

Okolice 7.06.2018

Hufce

Konferencja harcmistrzowska „W drodze do mistrzostwa”

Komenda Chorągwi/ChZKK

Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku

Funka

24-27.09.2018

Komenda Chorągwi/Referat NS

XXXV Rajd Kopernikański Toruń

Toruń

2-4.03.2018

Hufiec Toruń

Jubileuszowy Złaz Harcerzy Kujaw i Pomorza (współorganizowany z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ZHR)

Toruń

14.04.2018

Komenda Chorągwi

XXVIII Mistrzostwa Pływackie ZHP – sztafeta Niepodległości

Bydgoszcz

Maj/czerwiec 2018

Komenda Chorągwi

Regaty żeglarskie w klasach otwartych o Puchar Stulecia

Funka

Wrzesień 2018

Pilot Chorągwi

Rajd rowerowy – Szlakiem Niepodległości

Wiosna

Komenda Chorągwi

Spływ kajakowy

Wiosna

Pilot Chorągwi

Uroczysty koncert z okazji 100-lecia ZHP oraz 100-lecia odzyskania Niepodległości

Bydgoszcz lub Toruń

Październik 2018

Komenda Chorągwi

Festiwale piosenki harcerskiej i patriotycznej na terenie działania wybranych hufców

Teren chorągwi

Cały rok

Hufce

Happeningi plastyczne na terenie działania wybranych hufców

Teren chorągwi

Cały rok

Hufce

STANOWISKO
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie ustanowienia roku 2018 w województwie kujawsko-pomorskim Rokiem Harcerstwa Kujawsko-Pomorskiego

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego ustanawia rok 2018 Rokiem Harcerstwa Kujawsko-Pomorskiego, aby wyrazić uznanie dla obecnej i dawnej działalności organizacji harcerskich oraz dla podkreślenia szczególnych wartości demokratycznych, niepodległościowych i zasad moralnych promowanych przez harcerstwo, a także ogromnego wkładu organizacji harcerskich w wychowanie wielu pokoleń obywateli.

1 listopada 2018 r. przypada 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego, działającego zgodnie z zasadami, celami i metodami skautowskimi wprowadzonymi przez Roberta Baden Powella i rozwiniętymi przez Andrzeja Małkowskiego, twórcę polskiego harcerstwa.

Andrzej Małkowski dostosował uniwersalną ideę skautingu do uwarunkowań i potrzeb polskiego państwa kładąc szczególny akcent na wychowanie patriotyczne. Od początku powstania ZHP służba harcerska jest budowana na aksjologicznym fundamencie istotnych i uniwersalnych wartości ważnych dla państwa i jego obywateli. Ruch harcerski jeszcze przed oficjalnym powstaniem ZHP włączył się aktywnie między innymi w działania zmierzające do odzyskania niepodległości Polski w 1918 r. Kolejne pokolenia harcerzy brały udział w walce zbrojnej okresu II wojny światowej, tworzeniu ruchu oporu i struktur Polskiego Państwa Podziemnego, Powstaniu Warszawskim, ale też akcji odbudowywania kraju po wojnie. Harcerze przyczynili się również w znacznym stopniu do rozwoju infrastruktury turystycznej całego kraju.

Organizacje harcerskie wychowały miliony odpowiedzialnych i świadomych obywateli, dla których naturalną postawą jest gotowość do działania i służby na rzecz państwa, lokalnej społeczności i drugiego człowieka. Są wszędzie tam, gdzie potrzebna jest bezinteresowna pomoc (w czasie powodzi, nawałnic itp.).

Dzisiaj, kiedy żyjemy w wolnym kraju, ruch harcerski jest wciąż żywy i popularny wśród dzieci i młodzieży. Są to organizacje, w których wychowankowie rozwijają swoje umiejętności interpersonalne, logistyczne i zmysł organizacyjny. Uczą się zarządzać projektami i koordynować pracę zespołu. Harcerstwo wyróżnia przemyślany podział na poszczególne jednostki organizacyjne a wewnątrz nich podział na zadania. Hierarchiczność w harcerstwie to wyjątkowa relacja pomiędzy zastępowym czy drużynowym a resztą grupy. Nie jest dla nich przełożonym, który pilnuje dyscypliny, ale autorytetem i liderem, który stojąc na czele grupy wciąż pozostaje jej członkiem, zgodnie z zasadą primus inter pares „pierwszy wśród równych sobie”.

Obchody Roku Harcerstwa Kujawsko-Pomorskiego będą nie tylko okazją do przypomnienia ponad stuletniego dorobku harcerstwa na terenie województwa kujawsko- pomorskiego i wybitnych postaci z nim związanych (m.in. bł. ks. Wincenty Frelichowski), ale także przyczynią się do rozpropagowania aktualnej działalności organizacji harcerskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, ideałów i zasad, które leżą u podstaw harcerskiego etosu.