Strona Hufca ZHP Toruń im. Mikołaja Kopernika - harcerzy z Torunia

Nowy adres siedziby Hufca

UDOSTĘPNIJ
/
903

Informujemy, że Komenda Hufca ZHP Toruń mieści się na Placu św. Katarzyny 9 (teren kompleksu X Liceum Ogólnokształcącego – po wejściu główną bramą trzeba kierować się w prawo, za budynkiem liceum jest odrębny budynek hufca).

Nowe dane do rachunków i faktur:
Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Toruń
Plac św. Katarzyny 9
87-100 Toruń
NIP: 967-125-40-11