Strona Hufca ZHP Toruń im. Mikołaja Kopernika - harcerzy z Torunia

Nowe władze Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP

UDOSTĘPNIJ
/
66

32. Zjazd Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP którego pierwsza część odbyła się 20 października 2018 roku w Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku wybrał nowe władze – na kolejną 4-letnią kadencję.

Komendant i Komenda:

Komendantem Chorągwi ponownie został wybrany hm. Jerzy Gębara. W skład jego Komendy weszli:
– hm. Beata Bardzińska – zastępca komendanta, skarbnik
– hm. Lucyna Szypulska-Kamyk – zastępca komendanta ds. pracy z kadrą
– hm. Dorota Sucharska – zastępca komendanta ds. programu
– phm. Nikodem Dolata – zastępca komendanta ds. organizacyjnych
– pwd. Paweł Biały – zastępca komendanta ds. pozyskiwania środków

 

Rada Chorągwi, Komisja Rewizyjna i Sąd Harcerski:
W Radzie Chorągwi Hufiec Toruń posiada dwóch reprezentantów – hm. Joannę Proszek oraz hm. Michała Sawickiego. W Chorągwianej Komisji Rewizyjnej wybranym przedstawicielem z naszego Hufca jest phm. Piotr Lewalski, natomiast w Sądzie Harcerskim – mamy trzech instruktorów z naszego środowiska – hm. Aleksandrę Trędewicz, hm. Łukasza Pierzchalskiego oraz hm. Adama Ziółkowskiego.

Całość składu osobowego władz wygląda tak:

Rada Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP:
hm. Piotr Walburg – przewodniczący
phm. Krzysztof Błaszczak
hm. Wojciech Cabaj
phm. Roksana Jankowska
phm. Piotr Jankowski
hm. Dorota Lichnerowicz
phm. Izabela Ratajczyk
hm. Joanna Proszek
hm. Michał Sawicki
phm. Przemysław Singer
hm. Aldona Żurańska

Komisja Rewizyjna Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP:
hm. Sławomir Kozerski – przewodniczący
hm. Krzysztof Kobus – wiceprzewodniczący
phm. Sylwester Piekarek – wiceprzewodniczący
hm. Michał Michalski – sekretarz
phm. Piotr Lewalski
hm. Maciej Ruciński

Sąd Harcerski Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP:
hm. Barbara Małecka – przewodnicząca
hm. Wojciech Chwil – wiceprzewodniczący
hm. Anna Adamczyk – sekretarz
hm. Rafał Openkowski
hm. Łukasz Pierzchalski
hm. Aleksandra Trędewicz
hm. Adam Ziółkowski

Zjazd przerwał w nocy swoje obrady, pozostawiając kwestie uzupełnienia wakatów w Komisji Rewizyjnej (3 osoby) oraz Sądzie Harcerskim (2 osoby), kwestie związane z programem / strategią na następne lata oraz uchwały i wnioski – do 17 listopada 2018 roku. Wtedy odbędzie się druga część 32. Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP.

(fot. Artur Lamali / kp.zhp.pl)