Strona Hufca ZHP Toruń im. Mikołaja Kopernika - harcerzy z Torunia

Start Namiestnictwa Namiestnictwo Wędrownicze

Namiestnictwo Wędrownicze

phm. Agata Szynkiewicz – Namiestnik Wędrowniczy
e-mail:

 

Program ogólny – phm. Agata Szynkiewicz

agata.szynkiewicz@zhp.net.pl

 • tworzenie harmonogramu wspólnych działań
 • inicjowanie wspólnych działań
 • kontakt z komendą, synchronizowanie działań

Program drużyn –

 • konsultowanie planów pracy drużyn
 • konsultowanie programów biwaków
 • przedstawianie propozycji programowych
 • odwiedzanie drużyn na zbiórkach

Komunikacja i promocja – Paweł Hoppe

lnope077@gmail.com

 • fanpage na Facebooku
 • komunikacja z członkami namiestnictwa

Praca z kadrą – pwd. Rafał Murawski

 • wyszukiwanie kursów i warsztatów dla kadry drużyn wędrowniczych
 • współpraca z ZKK
 • mapa kompetencji (jako propozycja narzędzia wartego wprowadzenia)

Wspólnota –

konstytucja namiestnictwa (organizacja zbiórek konstytucyjnych, czuwanie nad przestrzeganiem)

 • obrzędowość
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, problemów w drużynach

Praca z instrumentami metodycznymi – pwd. Aleksandra Falkowska

aleksandra.falkowska@zhp.net.pl

 • koordynacja pracy z instrumentami metodycznymi
 • współpraca kapituł stopni wędrowniczych
 • międzyśrodowiskowa realizacja znaków służb

Link do materiałów: https://gkzhp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agata_szynkiewicz_zhp_net_pl/EqRuZlrtTy5ErU-y_23M7loBQwaKHAsWjNnK10O88G4-VA?e=OAicTt