Reset hasła

sixteen − fourteen =

Zaloguj sięStrona Hufca ZHP Toruń im. Mikołaja Kopernika - harcerzy z Torunia

Kujawsko-Pomorski Kurs Podharcmistrzowski Woodbadge

22-29 LIPCA 2018
UDOSTĘPNIJ
/
876
Kujawsko-Pomorski Kurs Podharcmistrzowski Woodbadge

(źródło: kp.zhp.pl – Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP)

Kurs WOODBADGE jest kursem instruktorskim zgodnym ze standardem kursów Woodbadge w WOSM prowadzonym przez specjalnie przygotowaną kadrę instruktorską. Jest on formą kursu podharcmistrzowskiego, kładącego szczególny nacisk na elementy indywidualnej pracy z instruktorem, doskonalenie umiejętności przywódczych, umiejętności pracy w grupie instruktorskiej oraz pracy nad sobą, poznanie procesu grupowego oraz praktyczną realizację i zarządzanie projektem.

W czasie kursu uczestnicy mają możliwość doskonalenia własnego rozwoju, analizy zachodzących zmian i poszukiwania nowych, niestandardowych rozwiązań.

Najważniejsze informacje:

Termin: 22-29 lipca 2018 r.
Komendant: hm. Mirella Makulska ZOKK
Organizator: Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej „Quercus”
Miejsce: Harcerski Ośrodek Obozowy Pólko k.Koronowa
Odpłatność: 330 zł instruktorzy Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej, 380 zł pozostali uczestnicy Uczestnicy: Liczba miejsc na kursie – 18 osób

Warunki uczestnictwa w kursie:

1. ukończone 18 lat,
2. otwarta próba podharcmistrzowska (lub możliwość otwarcia próby w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia kursu),
3. uzupełnienie ankiety w wersji elektronicznej do 16.06.2018 r., dostępnej tutaj
4. przygotowanie listu motywacyjnego w dowolnej formie, który ma zadecydować o dostaniu się na kurs wysłany na maila mirella.makulska@zhp.net.pl do 16.06.2018 r.
5. przekazanie komendzie kursu rekomendacji komendanta hufca (dopuszczalna forma elektroniczna) w terminie do 16.06.2018 r. ,
6. wpłata wpisowego po otrzymaniu informacji o przyjęciu na podstawie ankiety w nieprzekraczalnym terminie do 2.07.2018,
7. wykonanie zadania przedkursowego: przygotowanie autoprezentacji 3 minutowej w dowolnej formie bez użycia prądu.

Kujawsko-Pomorski Kurs Woodbadge organizowany jest przez Zespół Kadry Kształcącej Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP „Quercus”.

Kurs będzie składał się z trzech części:

pierwsza zasadnicza – tygodniowy obóz instruktorski, który odbędzie się na początku sierpnia w Harcerskim Ośrodku Obozowym Pólko k/Koronowa;
druga to indywidualna praca uczestnika kursu, tzw. próba wodza;
trzecia część to biwak podsumowujący, który odbędzie się w pół roku po pierwszej, w terminie ustalonym wspólnie przez uczestników i kadrę kursu, za dodatkową opłatą do 120 zł od osoby.

Po pierwszej części kursanci otrzymają dyplom ukończenia kursu podharcmistrzowskiego oraz prawo do noszenia pierwszego drewienka (noszony do munduru, pod kołnierzem, na rzemieniu, symbolizujący kursy Woodbadge). Po trzeciej dyplom ukończenia warsztatów opiekunów prób, dyplom ukończenia kursu Woodbadge i prawo do noszenia drugiego drewienka oraz chusty wspólnoty woodbadge. Kurs organizowany jest zgodnie ze standardem kursów podharcmistrzowskich zatwierdzonym przez Główną Kwaterę ZHP (Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 173/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie dokumentów dotyczących pracy z kadrą).

Pobierz regulamin i informator

Kontakt z organizatorami

hm. Mirella Makulska
tel. 533-421-278
mail mirella.makulska@zhp.net.pl