Strona Hufca ZHP Toruń im. Mikołaja Kopernika - harcerzy z Torunia

Start Dokumenty Uchwały i decyzje Komendanta i Skarbnika

Uchwały i decyzje Komendanta i Skarbnika

Decyzja Komendanta i Skarbnika Hufca nr 1/2013
w sprawie rozliczania dokumentacji HALiZ
Decyzja Komendanta i Skarbnika Hufca nr 2/2013
sprawie ubiegania się o dofinansowanie, przekazanie darowizny przez podmioty zewnętrzne dla przedsięwzięć organizowanych przez środowiska Hufca ZHP Toruń
Decyzja Komendanta i Skarbnika Hufca nr 3/2013
w sprawie rozliczania 20% składki członkowskiej należącej do podstawowej jednostki hufca
Decyzja Komendanta i Skarbnika Hufca nr 4/2013
w sprawie rozliczania pobranych zaliczek w 2013 roku
Decyzja Komendanta i Skarbnika Hufca nr 1/2014
w sprawie rozliczenia zaliczek pobranych w 2014 roku
Zarządzenie Komendanta i Skarbnika Hufca nr 1-2014
Zarządzenie Komendanta i Skarbnika Hufc nr 2-2014