Strona Hufca ZHP Toruń im. Mikołaja Kopernika - harcerzy z Torunia

hufiec

Regulamin konkursu na instruktora roku
Wzór rozliczenia akcji zarobkowej (format Word)
Wzór rozliczenia akcji zarobkowej (format PDF)
Wzór – zwrot wpłaty – wniosek (format Word)
Wzór – zwrot wpłaty – wniosek (format PDF)
Zaświadczenie o wykonywaniu pracy w charakterze wolontariusza
Wniosek o zaliczenie służby instruktorskiej (format PDF)
Wykaz sprzętu udostępnionego przez Hufiec (2013)
Sprawozdanie z obozu (format Word)
Sprawozdanie z obozu (format PDF)
Sprawozdanie z imprezy harcerskiej (format Word)
Sprawozdanie z imprezy harcerskiej (format PDF)
Regulamin pracy Komendanta oraz Komendy Hufca (2013)
Sprawozdanie z działalności Komendy Hufca za lata 2015-2017
Materiały na Zjazd Sprawozdawczy i Zbiórkę Wyborczą 23092017