Strona Hufca ZHP Toruń im. Mikołaja Kopernika - harcerzy z Torunia

Start Dokumenty harcownie

harcownie

Ogłoszenie rekrutacyjne Harcownie Hufiec ZHP Toruń – wydlużenie terminu

W każdej z placówek dostępnych jest 15 miejsc.
Zgodnie z regulaminem uczestnikami projektu mogą być mieszkańcy:

Harcownia Toruń 1 i 2 – miasta Toruń
Harcownia Wąbrzeźno – miasta Wąbrzeźno i Gminy Wąbrzeźno
Harcownia Zławieś Wielka – gminy Zławieś Wielka

Wszystkie chętne osoby, które chcą wziąć udział w rekrutacji proszone są o wypełnienie:
Formularza zgłoszeniowego – parafka na każdej stronie i podpis oraz data na ostatniej;
Deklaracji uczestnictwa;
Oświadczenie o danych osobowych;
Oświadczenie o wielokrotnym wykluczeniu;
Oświadczenie o obszarze zdegradowanym;
oraz zaparafowanie każdej strony Regulaminu Harcowni;

REGULAMIN PROJEKTU – HARCOWNIE
Zalacznik1- formularz zgłoszeniowy ZHP
Zalacznik2-Deklaracja uczestnictwa ZHP
Zalacznik3-Oświadczenie dane osobowe
Zalacznik4-Wzór oświadczenia o wielokrotnym wykluczeniu
Zalacznik5-Oswiadczenie o obszarze zdegradowanym zgodnie z rewitalizacja