Strona Hufca ZHP Toruń im. Mikołaja Kopernika - harcerzy z Torunia

Start Dokumenty drużyna / szczep

drużyna / szczep

Instrukcja tworzenia i działania jednostki wraz z załącznikami
E-deklaracja ZHP 
Karta informacyjna o szczepie
Karta informacyjna o jednostce
Oświadczenie Rodzica – Nieprzetarty Szlak
Protokół likwidacji jednostki
Protokół przekazania jednostki
Protokół zbiórki próbnej – jednostki na próbie
Protokół zdawczo-odbiorczy kart członkowskich ZHP
Umowa o współpracy Dyrekcji Szkoły i ZHP
Zgoda na przynależność do ZHP