Strona Hufca ZHP Toruń im. Mikołaja Kopernika - harcerzy z Torunia

Start Wszystko na temat "Polecamy"

Polecamy

,

Nowe numery rachunków bankowych

Informujemy, że od stycznia 2019 roku nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych. Wszystkie konta są prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Koronowie. Konto główne hufca:67 8144 0005 2011 0112 2468 0001 Konto do składek członkowskich:72 8144 0005 2011 0112 2468 0008 subkonto 24 Szczepu Harcerskiego:83 8144 0005 2011 0112 2468 0004 …

,

Nowy Hufcowy Bank Pomysłów

Druhny i Druhowie, w związku z rozwojem platformy wymiany informacji Office365 – wszystkie materiały Hufcowego Banku Pomysłów zostały uporządkowane i przerzucone do usługi Offce365. Wszystkie materiały są dostępne dla …

,

Dyżury

W dniach styczniu 2020 roku Biuro Komendy Hufca ZHP Toruń czynne będzie zgodnie z poniższym harmonogramem. W przypadku konieczności kontaktu z biurem w innych dniach lub porach – proszę skontaktować …